Velkommen til siden

Her er temaet kristen spiritualitet, tro og livsstil

På bloggen findes små dryp til videre refleksion og eftertanke for læseren.
Indlæggene giver input, som kan understøtte til en kristen spiritualitet, tro og livsstil og indfører læseren i emnet.

Foredragene Kristen spiritualitet og Kristen kærlighed og tjeneste – diakoni udbydes på siden, som løbende vil blive opdateret med tilbud om fx samtalecafé.

Bag siden diakonioginnovation.dk står cand. mag. i diakoni, Kathrine Krogh Hoffmann.
Initiativet er et personbårent projekt og eksempel på diakonalt entreprenørskab.

DIAKONI OG INNOVATION

TLF. NR. 61 69 23 62
MAIL@DIAKONIOGINNOVATION.DK