Blogindlæg

Pottemageren

Pottemageren

"Gå ned til pottemagerens hus; der skal du få mine ord at høre."

Jer. 18, 2

Profeten Jeremias får en anvisning af Gud og ledes til pottemagerens hus.

“Det ord, som kom til Jeremias fra Herren:
Gå ned til pottemagerens hus;
der skal du få mine ord at høre.
Så gik jeg ned til pottemagerens hus;
han sad og arbejdede ved drejeskiven.
Når det kar,
som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes,
lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det.”

Jer. 18, 1-4

Gud havde en besked til ham der.

“Da kom Herrens ord til mig:
Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør?
Som leret i pottemagerens hånd er I i min hånd, Israels hus.”

vers 5-6

Gud taler billedligt til Jeremias igennem en konkret hverdagsbegivenhed og -handling.
Som pottemageren former leret, former og danner Gud sit folk.