Blogindlæg

Duen

Duen

"Jeg så Ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham."

Joh. 1, 32

Duen er et symbol på Helligånden, Guds ånd.

Johannes var manden, der døbte Jesus (Mark. 1, 9).
Helligånden dalede ned over Jesus “i legemlig skikkelse som en due” (Luk. 3, 22a),
da han blev døbt.

For Johannes blev duen et tegn på, at Jesus var den udvalgte – Guds søn.

“Jeg så Ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham.
Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand,
han sagde til mig:
Det er ham, du ser Ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden.
Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn.”

Joh. 1, 32-34